mushishi
Mushishi
1
1
1
Original Soundtrack 1
ost1
Mushishi - Original Soundtrack
Toshio Masuda
sauf 23
50:28
 • 1
  Mushishi no Theme
  1:39
 • 2
  Yuukyuu
  2:35
 • 3
  Yawarakai Kaku
  2:35
 • 4
  Makura Kouji
  2:41
 • 5
  Mushi
  1:35
 • 6
  Mabuta no Hikari
  2:34
 • 7
  Unasaka Yori
  1:52
 • 8
  Kotowari
  1:10
 • 9
  Ame ga Kuru Niji ga Tatsu
  2:45
 • 10
  Tabi wo Suru Numa
  2:56
 • 11
  Shinen
  2:12
 • 12
  Tsuyu wo Suu Gun
  2:59
 • 13
  Ichiya Hashi
  3:00
 • 14
  Omoi Mi
  1:54
 • 15
  Rinne
  1:04
 • 16
  Suzuri ni Sumu Shiro
  2:10
 • 17
  Byou no Sakana
  1:47
 • 18
  Yama Nemuru
  2:34
 • 19
  Hikari Sake
  1:17
 • 20
  Kehai
  4:04
 • 21
  Midori no Za
  1:56
 • 22
  Rinkou
  1:30
 • 23
  The Sore Feet Song (TV Size)
  1:27
Original Soundtrack 2
ost2
Mushishi - Original Soundtrack 2
Toshio Masuda
sauf 22
48:30
 • 1
  Yumeji
  1:42
 • 2
  Teppen no Ito
  3:29
 • 3
  Fude no Umi
  2:21
 • 4
  Akatsuki no Hebi
  1:41
 • 5
  Jakkou
  1:25
 • 6
  Oki Tsu Miya
  1:57
 • 7
  Haru to Usobuko
  2:03
 • 8
  Kyo Mayu Tori
  2:46
 • 9
  Gekkou
  2:37
 • 10
  Kaze no Tamakura
  1:28
 • 11
  Tsuzumi Uta
  1:19
 • 12
  Kago no Naka
  2:18
 • 13
  Yama Idaku Koromo
  1:50
 • 14
  Sabi no Naku Koe
  2:13
 • 15
  Tsuki Kasa
  1:23
 • 16
  Shiya
  1:51
 • 17
  Gampuku Me Wazawai
  1:44
 • 18
  Wata Houshi
  2:29
 • 19
  Kodou
  1:56
 • 20
  Kagari no Gyou
  2:36
 • 21
  Kusa wo Fumu Oto
  1:57
 • 22
  The Sore Feet Song (TV Size)
  1:33
 • 23
  Sugame no Sakana (On Air Ver.)
  1:47
 • 24
  Midori no Za (On Air Ver.)
  1:54
Single : The Sore Feet Song (OP 1)
op1
The Sore Feet Song
Ally Kerr
7:42
 • 1
  The Sore Feet Song
  3:09
 • 2
  Mushi Utage
  3:05
 • 3
  The Sore Feet Song (TV Size)
  1:28
Single : SHIVER (OP 2)
op2
SHIVER
Lucy Rose
3:53
 • 1
  SHIVER
  3:53