pokemon
Pokémon
pokemonondo
Pokémon Ondo
1
1
4:20
Quatrième générique de fin (Épisodes 53 à 63 et 105).
Garura Kobayashi
kobayashigarura
Akihito Toda
Hirokazu Tanaka
Chell Watanabe
30
4e Ending
POKEMON Ondo
(Hai~)
(Ha Dokkoi Dokkoi Dokkoinatto)
(A Sate A Sate Sate-sate-sate-sate)

(Doddoddogaasu Dodoggado- Shaa---!)
(Doddoddogaasu Dodoggado- Shaa---!)

Gururi uzumakya nyorozo no onaka
Nakanaka nakanaka taihen dakedo
Soko wa (Horehore) soko hore wan-wan
Pokke Pokke Pokke Pokkemon Ondo
Ichi ni no san de getto de yoi yoi
Odotte odotte odoroite (Utsubotto)
Odoroite odoroite soko doite (Gorubatto)

Ra-ra-ra-ra-ra--ra-ra-ra-

(Doddoddogaasu Dodoggado- Shaa---!)

(Doddoddogaasu Dodoggado- Shaa---!)


Manuke sugiru wa yadon no akubi (Hai Hai)
Akubi shita mama inemuri suru ga
Soko wa (Sorasora) usagi no dansu
Pokke Pokke Pokke Pokemon Ondo
Ichi ni no san de getto de yoi yoi
Odotte odotte odoroite (Utsubotto)
Odoroite odoroite soko doite (Gorubatto)
Dubidubi dubi duwa---

(Aara erai yatcha erai yatcha yoi yoi yoi yoi---)
(Kinkiraki---n)

(Doddoddogaasu Dodoggado- Shaa---!)
(Doddoddogaasu Dodoggado- Shaa---!)

Nazo ga nazo yobu diguda no kahanshin (Hai Hai)
Oshakasama demo shirumai ka
Soko wa (Shurashura) kompira (Funefune)
Pokke Pokke Pokke Pokemon Ondo
Ichi ni no san de getto de yoi yoi
Odotte odotte odoroite (Utsubotto)
Odoroite odoroite soko doite (Gorubatto)
(Ha sutchoi sutchoi sutchoina---)

(Sooran Sooran Hai Hai---)

(Doddoddogaasu Dodoggado- Shaa---!)
(Doddoddogaasu Dodoggado- Shaa---!)

Sankaku yarou to wa Porigon no koto ga (Hai hai!)
Tonikaku seikaku kakukaku dakedo
Soko wa (Essahoisa) o-saru no kago ya (Tamoya!)
Pokke Pokke Pokke Pokemon Ondo
Ichi ni no san de getto de yoi yoi
Odotte odotte odoroite (Utsubotto)
Odoroite odoroite soko doite (Gorubatto)
Toriaezu koko made---

(Hai---)
(Dogaasu)
La chanson des Pokémon
Captures de la vidéo du générique
4