shouwagenrokurakugoshinjuu
Shouwa Genroku Rakugo Shinjuu
kawataredoki
Kawa, Taredoki
3
1
2:53
Générique de fin (Générique instrumental).
-
-
Kana Shibue
Kana Shibue
30
Ending
Captures de la vidéo du générique
5